TAFSIR vs TAKSIR

Tafsir 为「注释、分析」;
Taksir 则是「估计、判断」。
Tafsir v Taksir

Tafsir 与 Taksir 是读音近似的词汇,前者的 Tafsir 是「注释、分析」的意思,英文可译为「interpret」。

Cikgu bahasa Melayu kami mendeklamasikan sajak itu baris demi baris berserta tafsirannya sekali.

译:「我们的马来老师把这首诗逐行背说了一遍,并附上了注释。」

Sejarawan Barat mentafsirkan penentangan orang tempatan terhadap penjajah asing sebagai penderhakaan atau pengkhianatan.

译:「西方历史学家将当地人民对外来侵略者的抵抗分析为叛乱或叛国。」

反之,Taksir 倚着为「估计、判断」,英文里可译为「assess」。

Penduduk pedesaan yang menghampiri hutan dara tersebut ditaksir berjumlah lima ratus orang, dan enam puluh daripada kalangannya kanak-kanak.

译:「那接近原始森林的农村人口估计有五百人,其中六十人是儿童。」

Taksiran akauntan berkanun tentang harta syarikat perkongsian yang terbubar itu belum diketahui.

译:「特许会计师对那间已解散的合伙企业财产的估值尚不清楚。」