Sinonim

Sinonim ialah perkataan yang membawa maksud hampir sama. Sinonim boleh dibezakan daripada antonim.

Sebagai contoh:

orkid
ibu
zalim
adil

anggerik
emak
bengis
saksama