Penjodoh Bilangan

Penjodoh bilangan sebenarnya berasal dari golongan kata nama dan lazimnya berpasangan dengan kata bilangan untuk menjadi penerang kepada kata nama yang mengikutinya. Contoh termasuk ’empat tandan pisang’, ‘dua kaki cendawan’, ‘enam biji mangkuk’.

Kamus Penjodoh Bilangan Dalam Talian:https://www.penjodohbilangan.com

Senarai Penjodoh Bilangan
Sumber: https://penjodohbilangan.com/senarai-penjodoh-bilangan/