PENJAJA vs PENJAJAH

Penjaja 为「小贩 」;
Penjajah 则是「殖民者」。
Penjaja vs Penjajah

Penjaja 和 Penjajah 都是附上词缀 (imbuhan) peN- 组成的词汇,前者缘自 jaja,后者缘自 jajah。

Penjaja 是「小贩」的意思。

Penjaja itu menjalankan perniagaannya di gerai tepi jalan.

译:「小贩在路边摊上做生意。」

Penjajah 则是「殖民者」。

Dasar-dasar penjajah pada zaman dahulu masih dirasai oleh rakyat dewasa ini.

译:「过去的殖民政策至今仍为人们所感受。」