Pelbagai、Berbagai、Berbagai-bagai?

Pelbagai 和 Berbagai-bagai 表示 “许多”、“各种” 的含义,而 Berbagai 则不。
Pelbagai、Berbagai、Berbagai-bagai?

以下的句子是错误的:

Syarikat itu menawarkan berbagai produk inovatif.

该句应改成:

Syarikat itu menawarkan pelbagai produk inovatif.

Syarikat itu menawarkan berbagai-bagai produk inovatif.

译:「该公司提供各种创新产品。」