Kata Tanya

Kata tanya ialah segolongan kata tugas yang fungsinya membentuk ayat tanya. Kata tanya yang terletak di bahagian depan ayat selalu bergabung dengan kata penegas atau partikel ‘-kah’.

apa(kah)
berapa(kah)
bila(kah)
mengapa(kah)
kenapa(kah)
siapa(kah)

Apa

‘Apa(kah)’ digunakan untuk menanyakan nama, jenis, sifat atau keadaan sesuatu yang bukan manusia.

Bagaimana

‘Bagaimana(kah)’ digunakan untuk menanyakan hal (sama maksud dengan ‘betapa’) atau cara melakukan sesuatu.

Berapa

‘Berapa(kah)’ digunakan untuk menanyakan jumlah, bilangan, saiz atau harga.

Bila

‘Bila(kah)’ digunakan untuk menanyakan waktu dan masa.

Kenapa

‘Kenapa(kah)’ digunakan untuk menanyakan sebab.

Mana

‘Mana(kah)’ digunakan untuk menanyakan tempat.

Mengapa

‘Mengapa(kah)’ digunakan untuk menanyakan sebab.

Siapa

‘Siapa(kah)’ digunakan untuk menanyakan orang atau nama orang.