Kata Perintah

Kata perintah ialah kata tugas yang berfungsi membentuk perintah, arahan, larangan, silaan, atau permintaan.

harap
sila
tolong
minta
jemput
jangan
usah