Kata Penguat

Kata penguat ialah sejenis kata tugas yang menguatkan atau meninggikan makna kata adjektif. Dari segi kedudukannya relatif dengan kata adjekitf dalam ayat, terdapat tiga jenis kata penguat.

Kata penguat hadapan

Kata penguat hadapan terletak di hadapan kata adjektif.

agak
cukup
kurang
makin
paling
terlalu

Contohnya:

Selepas seharian bekerja, ibu agak penat.

Kata penguat belakang

Kata penguat belakang hadir di bahagian belakang kata adjektif.

benar
betul
nian
sekali

Contohnya:

Amboi, nyaman betul udara sini!

Kata penguat bebas

Kata penguat bebas mampu terletak di hadapan ataupun di belakang kata adjektif.

amat
sangat
sungguh

Contohnya:

Adik amat kurus.
Adik kurus amat.