Kata Pembenar

Dalam bahasa Melayu, kata pembenar, sejenis kata tugas, boleh diletakkan di bahagian hadapan ayat untuk mengesahkan pernyataan. Golongan kata pembenar mengandungi ya, betul dan benar.

Ya, itulah pencuri yang melepaskan diri.
Betul, dialah yang menang.