Kata Pangkal Ayat

Kata pangkal ayat ialah salah satu kata tugas dalam bahasa Melayu. Kata ini terletak di bahagian hadapan sesebaris ayat sebagai penanda kesinambungan ayat dalam wacana. Golongan kata ini terutamanya dijumpai dalam sastera lama.

maka
sebermula
hatta
adapun
syahadan
kalakian
arakian
alkisah

Sebermula panglima pun berangkat ke negeri Siam.

Kata Pangkal Ayat
Kata Pangkal Ayat