Kata Bilangan

Kata bilangan ialah jenis kata tugas penting yang berfungsi menunjukkan jumlah.

Kata bilangan tentu

Kata bilangan tentu (atau kata bilangan kardinal) menunjukkan jumlah yang tentu sifatnya, seperti seratus, dua juta, sembilan. Kata bilangan tentu ini kerap-kerap kali diikuti penjodoh bilangan.

Saya hanya ada dua puluh lima ringgit dalam dompet.

Kata bilangan tak tentu

Kata bilangan tak tentu menunjukkan jumlah yang tidak tentu, contohnya segala, semua, beberapa, para, sekalian, seluruh, banyak, sedikit, sesetengah.

Sampah meliputi seluruh jalan.

Kata bilangan pisahan

Kata bilangan pisahan menunjukkan pisahan, seperti setiap, tiap-tiap, masing-masing.

Setiap kakitangan pun ada cadangan sendiri.

Kata bilangan himpunan

Kata bilangan himpunan yang membawa maksud himpunan atau kelompokan termasuklah berabad-abad, beratus-ratus, ketiga-tiga.

Beribu-ribu orang mengunjungi pusat beli-belah itu pada setiap hari.

Kata bilangan pecahan

Kata bilangan pecahan adalah seperti separuh, setengah, seperempat, dua pertiga.

Sepertiga daripada harta pusakanya akan didermakan kepada pertubuhan amal itu.