Kata Arah

Kata arah ialah segolongan kata tugas yang menunjukkan arah atau kedudukan.

antara

atas

bawah

belakang

dalam

hadapan

hujung

kanan

kiri

luar

penjuru

pinggir

sebelah

seberang

sekeliling

sisi

sudut

tengah
tepi