Kata Adverba

Kata adverba ialah perkataan yang menerangkan kata nama, kata adjektif, kata kerja dan frasa sendi nama dari segi cara, masa, tempat dan kekerapan. Kata adverba ialah sejenis kata tugas.

Tahukah anda bahawa ketam berjalan mengiring?

Nampaknya sekalian kesusahannya datang serentak.

Dia pura-pura berani tetapi sebenarnya dia gementar.