Kata Adjektif

Kata adjektif juga dikenali sebagai ‘kata sifat’.

Kata Adjektif Bahasa Melayu

Penggolongan berdasarkan pembentukan

Kata adjektif tunggal

Kata adjektif tunggal terdiri daripada satu perkataan sahaja.

lesu
pucat
condong

Kata adjektif majmuk

Kata adjektif majmuk terhasil daripada proses pemajmukan antara dua kata dasar atau lebih. Dalam bahasa Melayu, kebanyakan kata adjektif majmuk merujuk kepada warna.

hijau daun
kuning langsat
merah jambu
biru laut

Kata adjektif terbitan

Kata adjektif terbitan terhasil daripada proses pengimbuhan dan boleh berasal daripada kata adjektif tunggal mahupun kata nama majmuk atau rangkaian kata

termasyhur
seburuk
kecinaan

Kata adjektif ganda

Kata adjektif ganda terhasil daripada proses penggandaan.

sepandai-pandai
ketinggi-tinggian
kusut-masai
gelap-gelita
hiruk-piruk

Penggolongan berdasarkan darjah perbandingan

Darjah perbandingan

Darjah biasa

Darjah biasa merujuk kepada kata adjektif yang asal.

Dia cerdik.

Darjah bandingan

Darjah bandingan digunakan apabila dua entiti dibandingkan atau dibezakan untuk menunjukkan makna ‘sama’, ‘lebih’ atau ‘kurang’.

Antara saya dengan dia, dia lebih cerdik.

Darjah penghabisan

Darjah bandingan digunakan untuk menghasilkan makna ‘paling’.

Dia paling cerdik dalam kelas.

Penggolongan berdasarkan makna

  • Sifat
  • Warna
  • Ukuran
  • Waktu
  • Bentuk
  • Jarak
  • Cara
  • Pancaindera
  • Perasaan