Imbuhan sisipan

Imbuhan ditambahkan pada kata-kata dasar untuk menyebabkan perubahan maknanya. Imbuhan sisipan melekat pada bahagian tengah kata dasar. Terdapat empat jenis sisipan dalam bahasa Melayu sahaja.

Imbuhan sisipan -el- membentuk kata seperti celorengjelajahtelapakselerak.

Imbuhan sisipan -em- membentuk kata seperti cemerlanggemilangtemali.

Imbuhan sisipan -er- membentuk kata seperti serulinggerigiserabutkerlip.

Imbuhan sisipan -in- hanya membentuk satu perkataan sahaja iaitu sinambung.