Imbuhan se-

Fungsi-fungsi imbuhan se- bergantung pada kata dasar yang tergabung dengannya.

Fungsi (1): Sama

Imbuhan se- boleh membawa maksud ‘sama’. Kata terbitannya lazimnya diikuti oleh kata sendi nama dengan.

sepadan
setaraf
secantik
semanis

(sama padan)
(sama taraf)
(sama cantik)
(sama manis)

Fungsi (2): Kesemua / keseluruh

Imbuhan se- juga penanda maksud ‘kesemua atau keseluruh’.

sekeluarga
sedunia
se-Malaysia

Fungsi (3): Berada di tempat sama

Imbuhan se- juga dapat menghasilkan maksud sama tempat.

serumah
sekampung
sepejabat

Fungsi (4): Darjah penghabisan

Ketika awalan se- melekat pada kata adjektif ganda, kata terbitannya dapat menunjukkan darjah penghabisan, iaitu maksud ‘paling’ atau ‘sekali’.

Secerdik-cerdik pelajar pun tidak mampu meluluskan ujian itu.

Fungsi (5): Satu

Awalan se- pun juga dapat bergabung dengan penjodoh bilangan untuk menerbitkan bilangan satu.

sebatang (sungai)
seulas (durian)
seuntai (rantai)