Imbuhan peN-

Imbuhan peN- merupakan salah satu imbuhan penting untuk membentuk kata nama terbitan, tetapi kadangkala imbuhan ini juga dapat bergabung dengan kata dasar untuk mencipta kata adjektif.

Bentuk

Imbuhan peN- ada tujuh bentuk: pe-、pem-、pen-、peng-、peny-、 penge- dan pel-. Prinsipnya seperti dengan imbuhan meN-.

Fungsi (1): Orang yang mengerjakan sesuatu

Imbuhan peN- boleh membawa maksud ‘orang yang melakukan sesuatu’.

pemandu
pengguna
perancang
penyuruh
penuai

Fungsi (2): Orang yang menjawat tugas

Imbuhan peN- juga penanda ‘orang yang menjawat tugas’.

penghulu
pengerusi
pengurus
pensyarah

Fungsi (3): Orang yang suka akan atau gemar akan sesuatu

Imbuhan peN- juga dapat menghasilkan kata nama yang bermaksud ‘orang yang suka akan atau gemar akan sesuatu’.

peminum
pemadat
petidur
perokok

Fungsi (4): Alat

Fungsi keempat awalan peN- ialah penciptaan ‘alat untuk melakukan sesuatu’.

penyapu
penggali
penumbuk
pelali
pembajak

Fungsi (5): Sifat seseorang atau sesuatu

Imbuhan awalan peN- juga dapat menunjukkan orang atau benda yang memiliki sifat dalam kata dasar.

penyabar
pemalu
penghalus

Dia seorang yang pemalu.

Fungsi (6): Penyebab

Selain itu, imbuhan peN- bermaksud ‘penyebab sesuatu’.

penyakit
perosak