Imbuhan pe-

Imbuhan awalan pe- dapat menghasilkan kata nama ketika digandingkan pada kata dasar tanpa melibatkan perubahan pada bunyi awalan kata dasar itu.

Fungsi: Orang yang mengerjakan sesuatu

Kata nama yang berimbuhan pe- membawa maksud ‘orang yang melakukan sesuatu’.

pekedai (orang yang berkedai)
pekebun (orang yang berkebun)
petani (orang yang bertani)
pedagang (orang yang berdagang)
peniaga (orang yang berniaga)
petinju (orang yang bertinju)
pesilat (orang yang bersilat)
pesakit (orang yang sakit)