Imbuhan ke-

Imbuhan awalan ke- ada tiga fungsi utama.

Fungsi (1): Tumpuan sesuatu tindakan

Ketika imbuhan ke- melekat pada kata adjektif atau kata kerja, kata dasar ini akan menjadi kata nama yang bermaksud ‘tumpuan tindakan’.

kekasih (orang yang dikasihi)
ketua (orang yang dituakan)
kehendak (orang atau benda yang dikehendaki)

Fungsi (2): Nombor ordinal

Apabila awalan ke- bergabung dengan kata bilangan, kata terbitannya menandakan bilangan ordinal.

ketujuh
kelima puluh
keseribu

Fungsi (3): Jumlah sekelompok

Apabila imbuhan ke- melekat pada kata bilangan ganda, kata terbitannya dapat menunjukkan kelompok yang terdiri daripada beberapa orang atau benda. Contohnya, kedua-dua bermaksud ‘dua-dua sekali’.

Ketiga-tiga orang perompak itu akan dipenjarakan.