Imbuhan ke-…-an

Dalam bahasa Melayu, apitan ke-…-an ada berbagai-bagai fungsinya. Imbuhan ini dapat membentuk kata nama, kata kerja, mahupun kata adjektif.

Fungsi (1): Tempat

Pertamanya, imbuhan ke-…-an penanda tempat.

kementerian
kesultanan
kedutaan
kediaman

Fungsi (2): Konsep abstrak

Imbuhan apitan ke-…-an juda dapat membentuk kata nama abstrak yang ada kaitan dengan kata dasar.

kedaulatan
ketibaan
kerugian
kebenaran
ketidakstabilan

Fungsi (3): Sifat

Selain itu, apitan ke-…-an pun dapat membentuk kata adjektif untuk menerangkan sifat seseorang atau sesuatu benda.

kecinaan
kebudak-budakan

Fungsi (4): Terkena (Ayat pasif)

Kata kerja pasif yang hampir sama maksud dengan ‘terkena’ dapat dibentuk melalui imbuhan apitan ke-…-an.

Badannya terketar-ketar kerana kehujanan semasa pulang dari sekolah.