Imbuhan -kan

Imbuhan -kan merupakan salah satu imbuhan akhiran dalam bahasa Melayu. Akhiran ini lazimnya digunakan untuk membentuk:

  • Ayat perintah
  • Ayat pasif (bagi kata ganti nama diri orang pertama atau kedua)

Fungsi (1): Menjadikan

Salah satu makna akhiran -kan ialah ‘menjadikan …’.

(Ayat Perintah) Sila perlahankan radio anda sedikit kerana adik sedang menidur di bilik sebelah.

(Ayat Pasif) Radio itu saya perlahankan sedikit kerana adik sedang menidur di bilik sebelah.

Fungsi (2): Menggunakan pada

Makna imbuhan -kan lain ialah ‘menggunakan pada’.

(Ayat Perintah) Tolong pagarkan batang buluh di sekeliling rumah kami.

(Ayat Pasif) Batang buluh kami pagarkan di sekeliling rumah.

Fungsi (3): Memasukkan

Akhiran -kan juga membawa maksud ‘memasukkan ke dalam sesuatu tempat’.

(Ayat Perintah) Harap kandangkan kerbau yang garang sangat tersebut.

(Ayat Pasif) Kerbau yang garang sangat tersebut aku sudah kandangkan.

Fungsi (4): Membuat sesuatu untuk orang lain

Imbuhan -kan juga digunakan untuk meminta atau menyatakan seseorang ‘membuat sesuatu untuk orang lain’.

(Ayat Perintah) Cepat dudukkan anak yang masih terhuyung-hayang itu pada kerusi di hadapan televisyen.

(Ayat Pasif) Anak yang masih terhuyung-hayang itu saya dudukkan pada kerusi di hadapan televisyen.

Awas!

Ayat pasif yang dibentuk oleh imbuhan akhiran -kan hanya sesuai untuk kata ganti nama diri orang pertama dan kedua sahaja.

Setelah direndam dalam air sabun, bajunya saya letakkan di panas matahari untuk mempersegera pengeringan.

Setelah direndam dalam air sabun, bajunya anda letakkan di panas matahari untuk mempersegera pengeringan.

Bentuk tersebut tidak sesuai untuk membentuk ayat pasif kata ganti nama diri orang ketiga.

Setelah direndam dalam air sabun, bajunya diletakkan oleh dia di panas matahari untuk mempersegera pengeringan.