Imbuhan di-

Imbuhan awalan di- mampu menghasilkan kata kerja pasif.

Ayat pasif bagi kata ganti nama diri orang ketiga

Awalan di- membentuk ayat pasif bagi kata ganti nama diri orang ketiga.

Pesakit itu dipagut oleh ular beracun.

Sama makna dengan ‘Ular beracun memagut pesakit itu.’

Awas!

Imbuhan awalan di- tidak boleh digunakan untuk membina ayat pasif bagi kata ganti nama diri orang pertama atau kedua.

Kuih manis dimakan* oleh saya.

Ayat ini sepatutnya dibetulkan kepada:

Kuih manis saya makan.