Imbuhan beR-…-an

Terbitan

Imbuhan apitan beR-…-an mampu diimbuhkan pada kata nama, kata kerja mahupun kata adjektif.

berbatasan (batas – kata nama)
bersungut-sungutan (sungut-sungut – kata nama ganda)
berterbangan (terbang – kata kerja)
bersedihan (sedih – kata adjektif)

Sintaksis

Kata kerja berapitan beR-…-an ialah kata kerja tak transitif. Oleh itu, kata berimbuhan beR-…-an tidak diikuti oleh objek secara rapatnya.

bersalam-salaman* nenek

Ayat di atas adalah tidak gramatis dan sepatutnya dibetulkan kepada:

bersalam-salaman dengan nenek

Fungsi (1): Perbuatan antara dua pihak

Pertamanya, imbuhan beR-…-an menandakan ‘perbuatan antara dua pihak’.

Adik bersalam-salaman dengan nenek.

Fungsi (2): Perbuatan yang berulang-ulang

Selain itu, kata kerja yang berapitan beR-…-an juga dapat menerbitkan makna ‘perbuatan yang berulang-ulang atau berterusan’.

Pertempuran itu berlanjutan hingga berdekad-dekad lamanya.

Fungsi (3): Menandakan jamak

Imbuhan beR-…-an juga berfungsi membentuk kata yang membawa maksud jamak atau banyak jumlahnya.

Pada musim luruh, daun kering berguguran di tepi jalan.

Perbezaan dengan imbuhan beR-…-kan

Infografik ber-...-an vs ber-...-kan