Latihan Mendengar BM: Siapa itu Polis?

Arahan: Sila tekan video di bawah dan dengar rakamannya dengan teliti. Soalan-soalan akan diperlihatkan sebelum maklumat atau petikan diperdengarkan. Petikan tersebut akan diperdengarkan sebanyak dua kali. Anda dikehendaki mendengar rakaman tersebut dengan teliti dan menjawab soalan-soalan yang diberikan.

Rakaman (Youtube)

Rakaman Latihan Mendengar BM (Rencana: Siapa itu Polis?) Youtube

Soalan

 1. Yang manakah BUKAN kuasa polis? (menangkap orang yang disyaki melakukan jenayah / memberi bantuan kepada masyarakat / menjatuhkan hukuman sesuai kepada penjahat / memantau secara sulit)
 2. Senaraikan dua pasukan polis khas.
 3. Betulkah pernyataan ini? “Setiap orang mata-mata berpakaian seragam.” (Betul / Salah)
 4. Omar seorang lelaki yang ingin memohon jawatan polis. Secara minimumnya, berapakah seharusnya tinggi Omar?
 5. Nyatakan maksud ‘berpilih kasih’.
 6. Mengapakah anggota polis perlu mempunyai personaliti yang berani dan perkasa?
 7. Yang manakah paling hampir sama masksud dengan ‘lebih baik putih tulang daripada putih mata’? (daripada hidup bergelumang tahi, baik mati bertimbun bunga / mati di sisi yang hidup, hidup di sisi yang mati / harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan daging, manusia mati meninggalkan nama / biar mati anak, jangan mati adat)
 8. Apakah cabaran yang mungkin dihadapi oleh anggota polis? (kekurangan interaksi dengan masyarakat / ancaman nyawa dan tekanan kerja tinggi / kesempatan untuk memilih cuti banyak / kebebasan untuk berkomunikasi secara tidak cekap)
 9. Pilih pernyataan betul. (Pemohon perempuan seharusnya paling kurang 158 sentimeter. / Kecergasan fizikal sahaja yang diambil kira dalam pengambilan polis. / Tingkah laku polis diteladani oleh khalayak ramai. / Polis mampu menghabiskan masa banyak ketika membuat keputusan.)

Skrip

Klik sini untuk melihat skrip Siapa itu Polis?

Polis dipertanggungjawabkan oleh kerajaan untuk memastikan keselamatan dan kestabilan masyarakat dengan mengurangkan kadar jenayah pada tahap yang paling minimum dan meningkatkan keberkesanan penguatkuasaan undang-undang.

Secara umumnya, polis bersedia untuk melaksanakan penangkapan, pencegahan dan pengesanan jenayah yang wujud dalam masyarakat kita.

Mata-mata berkuasa untuk menangkap dan menahan orang yang disyaki melakukan jenayah, lalu menyiasat orang tersebut.

Mereka juga mampu memberi bantuan kepada rakyat jelita seperti perlindungan dan pengawasan.

Namun demikian, terdapat berbagai-bagai pasukan polis yang didirikan untuk tujuan khas.

Antaranya termasuklah jabatan penguatkuasaan trafik, jabatan siasatan jenayah komersial, cawangan khas serta pasukan gerakan marin.

Meskipun kebanyakan anggota polis memakai pakaian seragam yang ditetapkan, namun sesetengah anggota polis juga dibenarkan berpakaian sederhana untuk berinteraksi sebagai orang awam bagi melaksanakan pemantauan secara sulit.

Untuk menjadi anggota polis, pemohon sepatutnya memiliki ciri-ciri fizikal dan pancaindera yang tertentu.

Bagi orang perempuan, tingginya sekurang-kurangnya 157 sentimeter, dan bagi lelaki, tingginya yang minimum ialah 163 sentimeter.

Mereka perlu menjalani pemeriksaan fizikal yang lengkap agar diperakui sihat untuk berkhidmat.

Selain kriteria fizikal, mereka yang bercita-cita untuk memasuki pasukan polis juga harus memiliki sifat lain. Terutamanya, pemohon seperlunya bersifat telus dan amanah, serta tidak berpilih kasih.

Hal ini demikian kerana anggota polis akan menjadi panduan tingkah laku yang dicontohi ramai kepada masyarakat.

Tidak dapat dinafikan bahawa polis banyak disanjung dan dikagumi kerana mempertaruhkan nyawa demi keamanan negara.

Oleh itu, para anggota polis ada beban yang berat untuk menunjukkan teladan yang terbaik pada setiap waktu.

Anggota-anggota polis juga mesti mempunyai personaliti yang berani dan perkasa. Hal ini begitu kerana mereka akan terdedah kepada tekanan yang luar biasa semasa memegang jawatan.

Pepatah ‘lebih baik putih tulang daripada putih mata’ sepantasnya menjadi mantera untuk mengendalikan rancangan-rancangan yang tidak memuaskan hati, seperti ancaman nyawa, pembekuan cuti akibat kekangan kerja, serta perselisihan faham daripada segelintir masyarakat.

Oleh sebab ada cabaran yang akan dihadapi, polis harus berkebolehan untuk membuat keputusan yang cepat dan berkomunikasi secara cekap.
Secara tuntasnya, boleh dinampakkan bahawa jawatan polis tidak senang.

Namun demikian,  kerjaya ini merupakan sesuatu yang patut dipertimbangkan, khususnya oleh kalangan orang muda, kerana mampu berbakti kepada tanah air yang kita hargai.

Jawapan

Klik sini untuk melihat jawapan
 1. menjatuhkan hukuman sesuai kepada penjahat
 2. Jabatan penguatkuasaan trafik // Jabatan siasatan jenayah komersia // Cawangan khas // Pasukan gerakan marin (mana-mana dua)
 3. Salah
 4. 163 sentimeter
 5. berat sebelah // melebihkan pertimbangan kepada sesuatu piha // menyebelahi sesuatu pihak (mana-mana satu)
 6. Anggota polis mesti mempunyai personaliti yang berani dan perkasa kerana mereka akan terdedah kepada tekanan yang luar biasa semasa memegang jawatan.
 7. daripada hidup bergelumang tahi, baik mati bertimbun bunga
 8. ancaman nyawa dan tekanan kerja tinggi
 9. Tingkah laku polis diteladani oleh khalayak ramai.

Nota kaki

Latihan ini sesuai untuk sekalian penutur bahasa Melayu, khususnya pelajar yang hendak menghadapi peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Bahasa Melayu Kertas 4 (1103/4 Kemahiran Mendengar).

Burung Terbang Dipipiskan Lada (Bahasa Melayu Klasik – Bahasa Melayu Standard)

Berikut perbandingan antara teks asal (bahasa Melayu klasik) dan teks terjemahan (bahasa Melayu standard atau moden) Burung Terbang Dipipiskan Lada yang merupakan prosa tradisional yang dipelajari murid tingkatan lima (Sijil Pelajaran Malaysia).

Bahagian 1

Bahasa Melayu Klasik: Kata sahibulhikayat, maka tersebutlah perkataan Raja Benua Siam. Dari zaman dahulu kala negeri Siam itu Syahrunnuwi namanya disebut orang, dan raja-raja di bawah angin ini semuanya takluk kepadanya, dan nama rajanya Bubunya. Telah kedengaran ke benua Siam bahawa Melaka negeri besar yang tiada takluk kepadanya, maka Paduka Bubunya pun menyuruh ke Melaka hendak minta surat sembah. Maka Sultan Muzaffar Syah tiada mahu menyembah ke benua Siam. Maka Raja Benua Siam terlalu marah, lalu menyuruh berlengkap akan menyerang Melaka; Awi Cakri nama panglimanya, membawa rakyat terlalu banyak tiada terpermanai lagi. Maka dipersembahkan orang ke bawah Duli Sultan Muzaffar Syah bahawa Raja Benua Siam menitahkan hulubalang, Awi Cakri namanya, membawa rakyat terlalu banyak tiada terpermanai banyaknya, berjalan darat terus ke hulu Pahang.

Bahasa Melayu Standard: Menurut tukang cerita, ini merupakan cerita tentang Raja Benua Siam. Sejak zaman dahulu, wilayah Siam ini dikenali sebagai Syahrunnuwi, dan segala raja di kawasan ini tunduk kepada kekuasaannya, dengan rajanya bernama Bubunya. Kabar telah sampai ke benua Siam mengenai keagungan negeri Melaka yang tidak tunduk kepada mereka. Lalu Paduka Bubunya menghantar permintaan surat hormat ke Melaka. Namun, Sultan Muzaffar Syah enggan menyerahkan hormat kepada benua Siam. Raja Benua Siam terlalu marah, lalu menyuruh rakyatnya menyediakan kelengkapan untuk menyerang Melaka; Panglimanya bernama Awi Cakri, membawa rakyat terlalu ramai sehingga tidak terkira. Ada orang mempersembahkan berita tentang Raja Benua Siam menitahkan hulubalangnya bernama Awi Cakri membawa rakyat terlalu ramai sehingga tidak terkira berjalan melalui darat terus ke hulu Pahang.

Bahagian 2

Bahasa Melayu Klasik: Maka telah Sultan Muzaffar Syah mendengar khabar itu, maka baginda menyuruh menghimpunkan segala rakyat teluk rantau berhimpun ke Melaka. Dan akan Tun Perak membawa orang Kelang ke Melaka dengan anak isterinya sekali. Maka orang Kelang berdatang sembah kepada Sultan, “Ya tuanku, segala teluk rantau yang lain semuanya menghadap dengan laki-laki juga; akan patik sekalian dibawa oleh Tun Perak dengan perempuan sekali.”

Bahasa Melayu Standard: Setelah mendengar berita itu, baginda pun menitahkan semua rakyat berkumpul di Melaka. Tun Perak membawa orang Kelang datang ke Melaka bersama-sama anak dan isteri mereka. Orang Kelang datang menyembah Sultan Muzaffar Syah, “Ya tuanku, semua rakyat datang menghadap terdiri daripada kaum lelaki, patik semua dibawa oleh Tun Perak bersama dengan isteri kami sekali.”

Bahagian 3

Bahasa Melayu Klasik: Adapun Seri Amerta itu asalnya orang Pasai, tanah Samudera namanya; sebab ia cerdik, lagi tahu berkata-kata, maka dijadikan baginda bentara, digelar baginda Seri Amerta. Maka diperbuatkan baginda satu bangku tebal, di bawah lutut baginda, di sanalah ia memikul pedang, ialah yang menyampaikan titah raja barang sesuatu.

Bahasa Melayu Standard: Sebenarnya Seri Amerta berasal dari Pasai, iaitu suatu tempat di Samudera; seorang yang bijak dan petah bercakap, lalu baginda melantikannya sebagai bentara dengan gelaran Seri Amerta. Lalu baginda menyediakannya tempat khusus, menjadikannya orang kepercayaan, diberikannya pedang dan sentiasa menjadi rang tengah raja.

Bahagian 4

Bahasa Melayu Klasik: Syahadan, pada suatu hari, maka Tun Perak datang menghadap, duduk di tanah samasama orang banyak. Maka kata bentara yang bergelar Seri Amerta kepada Tun Perak, “Tuan Tun Perak, segala orang Kelang ini menghadap baginda mengadukan halnya ke bawah Duli Yang Dipertuan. Adapun orang teluk rantau yang lain semuanya menghadap laki-laki juga; adapun orang Kelang ini menghadap dibawa Tun Perak dengan membawa perempuan sekali. Mengapakah maka demikian fiil tuan?”

Bahasa Melayu Standard: Seterusnya, pada suatu hari, Tun Perak datang menghadap Duli Yang Dipertuan lalu duduk di atas tanah bersama-sama orang ramai. Seri Amerta iaitu Bentara Melaka berkata kepada Tun Perak, “Tuan Tun Perak, semua orang Kelang ini datang menghadap Duli Yang Dipertuan untuk mengadukan masalah. Sebenarnya seluruh rakyat dari negeri lain yang datang menghadap baginda hanya orang lelaki sahaja, sebaliknya orang Kelang yang dibawa oleh Tun Perak ini membawa isteri mereka sekali. Mengapakah demikian tindakan tuan?”

Bahagian 5

Bahasa Melayu Klasik: Maka tiada disahut oleh Tun Perak kata itu. Sekali lagi Seri Amerta berkata, itu oun tiada disahuti oleh Tun Perak. Genap tiga kali Seri Amerta berkata itu, maka barulah disahuti oleh Tun Perak, katanya, “Hai Seri Amerta, tuan hamba dengan pedang tuan hamba sebilah itu juga, hendaklah baik-baik tuan hamba peliharakan, jangan diberi berkarat, jangan kemakanan matanya. Akan pekerjaan kami orang bekerja ini, di mana tuan hamba tahu? Adapun akan sekarang Duli Yang Dipertuan di dalam negeri ini dengan perempuan anak isteri dan segala perkalas. Maka benarkah pada fikir tuan hamba kami sekalian datang dengan laki-laki juga, dengan begini jauh Selat Kelang? Jikalau satu hal negeri ini, apa hisab pada kami sekalian? Sebab itulah maka segala orang Kelang ini hamba suruh bawa dengan anak isterinya sekali. Nescaya berperang dengan musuh bersungguh-sungguh hatinya; kurangkurang ia berlawankan Duli Yang Dipertuan lebih ia berlawankan anak isterinya bersungguhsungguh.”

Bahasa Melayu Standard: Tun Perak tidak menjawab pertanyaan itu. Sekali lagi Seri Amerta bertanya, namun masih juga tidak dijawab oleh Tun Perak. Cukup tiga kali Seri Amerta bertanya, barulah dijawab oleh Tun Perak, katanya “Hai Seri Amerta, tuan hamba dengan pedang tuan hamba yang sebilah itu juga, hendaklah tuan hamba jaga baik-baik, jangan dibiarkan berkarat dan jangan sampai tumpul matanya. Tentang tugas dan tanggungjawab kami ini, pasti tuan hamba tidak memahaminya? Sebenarnya sekarang Duli Yang Dipertuan ada di Melaka ini bersama-sama orang perempuan, anak isteri orang Kelang berserta segala kelengkapan. Benarkah seperti apa yang tuan fikirkan, bahawa kami yang datang jauh dari Selat Kelang bersama-sama orang-orang lelaki sahaja? Jika berlaku sesuatu perkara di negeri ini, apakah yang akan berlaku kepada kami semua? Oleh sebab itulah semua orang Kelang ini hamba suruh mereka membawa anak dan isteri mereka sekali. Oleh hal yang demikian, mereka akan berperang bersungguh-sungguh demi Duli Yang Dipertuan di samping bersungguh-sungguh mempertahankan anak dan isteri mereka.”

Bahagian 6

Bahasa Melayu Klasik: Maka oleh Seri Amerta kata Tun Perak itu semuanya dipersembahkan ke bawah Duli Yang Dipertuan. Maka baginda pun tersenyum, seraya bertitah, “Benar seperti kata Tun Perak itu.”

Bahasa Melayu Standard: Kemudian Seri Amerta menyampaikan kata-kata Tun Perak itu kepada ke bawah Duli Yang Dipertuan. Lalu baginda tersenyum sambil bertitah, “Kata-kata Tun Perak adalah benar.”

Bahagian 7

Bahasa Melayu Klasik: Maka diambil baginda sirih dari puan baginda, disuruh berikan kepada Tun Perak. Maka titah baginda kepada Tun Perak, “Bahawa Tun Perak tiada patut diam di Kelang lagi; baiklah Tun Perak diam di negeri.”

Bahasa Melayu Standard: Setelah itu baginda mengambil sirih daripada tepak sirih baginda, lalu disuruh diberikan kepada Tun Perak. Baginda bertitah kepada Tun Perak, “Bahawa Tun Perak tidak perlu kembali ke Kelang lagi, sebaliknya menetaplah di negeri melaka ini.”

Bahagian 8

Bahasa Melayu Klasik: Hatta, maka orang Siam pun datanglah, lalu perang dengan orang Melaka. Ada beberapa lamanya berperang, maka banyaklah rakyat Siam yang mati, Melaka tiada alah. Maka rakyat Siam pun kembalilah, seraya ia pulang segala rotan ikat barang-barangnya semuanya dicampakkannya di hulu Muar. Maka rotan itu pun tumbuh; itulah dinamai orang Rotan Siam, manakala pasungan kayu ara itu pun tumbuh juga, datang sekarang di hulu Muar jua, dan tumang Siam tempat bertanak itu pun tumbuh juga, datang sekarang Telah rakyat Siam sudah pulang, maka segala orang teluk rantau pun kembalilah masing-masing ke tempatnya. Maka Tun Perak tiada diberi baginda pulang lagi ke Kelang; diam di Melaka, dijadikan baginda bentara.

Bahasa Melayu Standard: Seterusnya, tentera Siam datang dan berperang dengan penduduk Melaka. Setelah beberapa lama berperang ramai tentera Siam yang terbunuh. Melaka masih tidak kalah. Lalu tentera Siam berundur, sebelum pulang mereka telah membuang semua kelengkapan dan peralatan yang diikat dengan rotan ke hulu sungai Muar. Lalu rotan itu tumbuh dan dinamakan orang Rotan Siam. malah pasungan kayu ara juga tumbuh, sehingga sekarang di hulu Muar, dan tumang Siam tempat bertanak juga tumbuh sehingga sekarang. Setelah rakyat Siam pulang, semua orang dari seluruh negeri pun kembali ke tempat masing-masing. Tun Perak tidak dibenarkan pulang lagi ke Kelang, beliau tinggal di Melaka dan dijadikan bentara oleh baginda.

Bahagian 9

Bahasa Melayu Klasik: Maka ada seorang orang Kelang mengatakan dirinya teraniaya oleh Tun Perak sedikit. Maka ia berdatang sembah ke bawah duli baginda. Maka baginda memberi titah kepada bentara Seri Amerta, menyuruh berkata kepada Tun Perak. Maka Tun Perak pun datang menghadap. Maka Seri Amerta pun berkata kepada Tun Perak, “Orang ini, ya Tuan Tun Perak, mengadukan halnya ke bawah Duli Yang Dipertuan, mengatakan dirinya teraniaya oleh Tun Perak. Mengapakah maka demikian pekerti tuan hamba?”

Bahasa Melayu Standard: Lalu, seorang rakyat Kelang mengatakan bahawa dirinya telah dianiaya oleh Tun Perak. Dia datang menghadap kepada baginda. Oleh itu, baginda telah menitahkan bentara Seri Amerta, supaya memberitahu perkara tersebut kepada Tun Perak. Maka, Tun Perak datang mengadap. Lalu Seri Amerta menyatakan kepada Tun Perak, “Wahai Tun Perak, orang ini telah mengadu kepada Duli yang Dipertuan, bahawa dirinya telah dianiaya oleh Tun Perak. Mengapakah tuan hamba berperangai sedemikian?

Bahagian 10

Bahasa Melayu Klasik: Maka diam Tun Perak tiada disahutinya kata Seri Amerta itu. Setelah tiga kali Seri Amerta berkata-kata itu, maka barulah disahutinya oleh Tun Perak, katanya, “Tuan Seri Amerta, akan tuan hamba dijadikan Yang Dipertuan Bentara, dianugerahi pedang sebilah itu jua tuan hamba peliharakan baik-baik, usahakan jangan diberi berkarat kemakanan. Akan pekerjaan kami orang memegang negeri di mana tuan hamba tahu? Jikalau sebesar tempurung sekalipun, negeri namanya; baik juga kepada kami, maka kami kerjakan, kerana Yang Dipertuan tahu akan baiknya juga kepada kami, tiada tahu akan jahatnya. Tetapi jikalau Duli Yang Dipertuan hendak mencerca hamba sebab orang itu, pecatlah hamba dahulu, maka cercakan hamba dengan dia. Jikalau hamba belum dipecat, bagaimana hamba hendak dicerca?”

Bahasa Melayu Standard: Tun Perak berdiam dan tidak menjawab pertanyaan/ kata-kata Seri Amerta. Setelah tiga kali Seri Amerta bertanya/ berkata baharulah Tun Perak menjawab, “ Tuan Seri Amerta, tuan telah dilantik menjadi Yang Dipertuan Bentara, dianugerahkan sebilah pedang dan tuan menjaga dengan sebaiknya, diusahakan supaya tidak berkarat. Kami pula bekerja menjaga negeri, adakah tuan tahu? Jika sebesar tempurung sekalipun negeri itu, tetap baik bagi kami dan kami menjaganya kerana Yang Dipertuan tahu perkara ini baik buat kami, tiada yang buruk. Tetapi jika Duli Yang Dipertuan hendak mencela/ mengeji hamba disebabkan orang itu, lucutkan jawatan hamba dahulu dan celalah hamba dengannya. Jika belum dilucutkan jawatan bagaimana hendak dicela?”

Bahagian 11

Bahasa Melayu Klasik: Syahadan, maka berkenan Sultan Muzaffar Syah mendengar kata Tun Perak itu. Pada hati baginda, “Adapun Tun Perak ini tidaklah patut jadi bentara lagi, patut menjadi Perdana Menteri.”

Bahasa Melayu Standard: Kemudian, Sultan Muzaffar Syah berasa senang hati mendengar jawapan Tun Perak. Bisik hati baginda, “Tun Perak tidak lagi sesuai menjadi bentara, beliau patut dilantik menjadi Perdana Menteri.”

Bahagian 12

Bahasa Melayu Klasik: Maka digelar baginda Paduka Raja, disuruh di seri balai setara Seri Nara Diraja. Maka Paduka Raja pun naiklah duduk dekat Seri Nara Diraja di seri balai, maka Seri Nara Diraja berkisar ke tengah. Hatta, maka Seri Nara Diraja pun pindahlah ke sebelah kanan, jadi Paduka Raja duduk pada tempat bendahara. Adapun Seri Nara Diraja pun telah tualah tiada beranak laki-laki, dan beranak dengan isterinya, anak bendahara Seri Amar Diraja itu seorang perempuan, Tun Putih namanya, diperisteri oleh Raja Abdullah; dan beranak dengan gundik seorang laki-laki, Tun Nina Madi namanya, tiada diaku oleh Seri Nara Diraja sebab takut akan isterinya. Maka Tun Nina Madi pun besarlah, beranak bercucu. Maka isteri Seri Nara Diraja pun matilah.

Bahasa Melayu Standard: Tun Perak digelar Paduka Raja dan disuruh duduk di seri balai setara dengan Seri Nara Diraja. Paduka Raja menaiki seri balai dan duduk berdekatan dengan Seri Nara Diraja. Seri Nara Diraja beralih ke tengah. Seterusnya, Seri Nara Diraja berpindah ke sebelah kanan manakala Paduka Raja duduk di tempat Bendahara. Seri Nara Diraja telah tua dan tidak mempunyai anak lelaki, namun mempunyai seorang anak perempuan bernama Tun Putih bersama dengan isterinya, anak kepada bendahara Seri Amar Diraja., telah diperisteri oleh Raja Abdullah; namun begitu Seri Nara Diraja mempunyai seorang anak lelaki dengan gundiknya, bernama Tun Nina Madi, Seri Nara Diraja tidak mengakui hal ini kerana takut akan isterinya. Tun Nina Madi membesar dan telah

berkahwin manakala isteri Seri Nara Diraja juga telah meninggal dunia.

Bahagian 13

Bahasa Melayu Klasik: Hatta, maka pada sekali peristiwa Seri Nara Diraja duduk di balai, dihadap orang banyak. Maka Tun Nina Madi pun lalu, disuruh naik duduk dekat, lalu diribanya oleh Seri Nara Diraja. Maka kata Seri Nara Diraja pada segala orang yang duduk itu, “Tahukah tuan hamba sekalian bahawa ia ini anak hamba?”

Maka sembah segala orang banyak itu, “Sahaya semua tahu juga; oleh tuanku tiada mengaku, semua takut mengatakan dia anak tuanku.”

Bahasa Melayu Standard: Pada suatu hari peristiwa Seri Nara Diraja duduk di balai, berhadapan dengan orang ramai. Tun Nina Madi lalu dan disuruh naik untuk duduk berdekatan, lalu diriba oleh Seri Nara Diraja. Seri Nara berkata kepada semua orang yang duduk di situ, “Tahukah tuan hamba sekalian bahawa Tun Nina Madi ini anak hamba?”

Sembah semua orang, “hamba semua mengetahui hal itu juga; tuanku tidak memperkenalkannya, hamba semua takut mengatakan bahawa Tun Nina Madi anak tuanku.”

Bahagian 14

Bahasa Melayu Klasik: Maka Seri Nara Diraja pun tersenyum, Maka Tun Nina Madi digelar oleh Sultan Muzaffar Syah Tun Bijaya Maha Menteri. Setelah Paduka Raja dan Seri Nara Diraja dua orang itu menjadi orang besar, maka anak Melayu pun berbelah, setengah pada Paduka Raja, setengah pada Seri Nara Diraja, kerana kedua-duanya sama orang berasal. Maka Seri Nara Diraja tidak muafakat dengan Paduka Raja, senantiasa beringgit juga; beberapa kali lain Paduka Raja kedapatan dengan Paduka Raja dalam kampung Seri Nara Diraja. Maka Sultan Muzaffar Syah pun tahu akan perihal itu maka terlalulah dukacita baginda melihat kelakuan Paduka Raja dengan Seri Nara Diraja itu. Maka fikir di dalam hati baginda, “Jikalau demikian binasalah negeri ini, kerana orang besarnya tidak muafakat sama orang besar.”

Bahasa Melayu Standard: Seri Nara Diraja tersenyum. Tun Nina Madi digelar oleh Sultan Muzaffar Syah sebagai Tun Bijaya Maha Menteri. Setelah Paduka Raja dan Seri Nara Diraja menjadi pembesar negeri, anak Melayu berpecah iaitu separuh berpihak kepada Paduka Raja dan separuh lagi berpihak kepada Seri Nara Diraja kerana kedua-duanya merupakan keturunan yang mempunyai kedudukan di istana. Seri Nara Diraja tidak bersepakat dengan Paduka Raja malah selalu bermusuhan. Beberapa kali juga sering kelihatan Paduka Raja di kampung Seri Nara Diraja. Sultan Muzaffar Syah mengetahui perkara tersebut dan baginda berdukacita melihat sikap Paduka Raja dan Seri Nara Diraja. Baginda berfikir dalam hati “Jika beginilah keadaannya negeri akan musnah kerana pembesar negeri tidak bersepakat sesama sendiri.”

Bahagian 15

Bahasa Melayu Klasik: Hatta, maka baginda fikir berbicara hendak memuafakatkan Seri Nara Diraja dengan Paduka Raja. Maka baginda pun menyuruh memanggil Seri Nara Diraja; maka dia pun hadirlah. Maka titah Sultan Muzaffar Syah, “Mahukah Seri Nara Diraja beristeri?”

Bahasa Melayu Standard: Seterusnya, baginda mencari cara untuk menyatukan Seri Nara Diraja dengan Paduka Raja. Kemudian baginda pun menyuruh Seri Nara Diraja datang menghadap; lalu dia pun datang.

Bahagian 16

Bahasa Melayu Klasik: Maka sembahnya, “Jikalau ada kurnia Duli Yang Dipertuan, baiklah, tuanku.”

Maka titah baginda, “Mahukah Seri Nara Diraja akan Tun Bulan, anak Orang Kaya Hitam?”

Maka sembahnya, “Mohon patik tuanku.”

Maka titah baginda, “Mahukah akan Tun Rakna Sandari, saudara Paduka Raja itu?”

Maka sembahnya, “Mohon patik, tuanku.”

Maka titah baginda, “Mahukah akan Tun Kanaka, saudara Bendahara Seri Wak Raja?”

Maka sembahnya, “Mohon patik tuanku.”

Maka beberapa anak orang besar-besar dinyatakan oleh Sultan, tiada juga berkenan pada Seri Nara Diraja.

Maka titah Sultan, “Mahukah Seri Nara Diraja akan Tun Kudu, anak Bendahara Seri Wak Raja, saudara Paduka Raja?”

Maka sembahnya, “Daulat, tuanku.”

Bahasa Melayu Standard: Lalu Sultan Muzaffar Syah bertitah “Mahukah Seri Nara Diraja beristeri?”

Sembah Seri Nara Diraja, “Jika dikurniakan oleh Duli Yang Dipertuan, patik setuju, tuanku.”

Baginda bertitah “Mahukah Seri Nara Diraja mengahwini Tun Bulan, anak Orang Kaya Hitam?”

Sembah Seri Nara Diraja, “Ampunilah patik, tuanku.”

Baginda bertitah “Mahukah Seri Nara Diraja mengahwini Rakna Sandari, saudara Paduka Raja itu?”

Sembah Seri Nara Diraja, “Ampunilah patik, tuanku.”

Sembah Seri Nara Diraja, “Ampunilah patik, tuanku.”

Beberapa nama anak-anak pembesar ditanyakan oleh Sultan, tetapi tiada seorang pun yang disukai oleh Seri Nara Diraja.

Titah Sultan, “Mahukah Seri Nara Diraja mengahwini Tun Kudu, anak Bendahara Seri Wak Raja dan saudara Paduka Raja?”

Sembah Seri Nara Diraja, “Ya, tuanku.”

Bahagian 17

Bahasa Melayu Klasik: Adapun akan Tun Kudu itu diperisteri Duli Yang Dipertuan, terlalu baik rupanya, tetapi matanya juling sedikit. Telah baginda mendengar sembah Seri Nara Diraja demikian, maka dengan sesaat itu juga ditalak baginda, dihantarkan ke rumah Paduka Raja, diberi belanja, disuruh berhadir akan kahwin dengan Seri Nara Diraja.

Bahasa Melayu Standard: Tun Kudu yang diperisteri oleh Duli Yang Dipertuan mempunyai paras rupa yang cantik tetapi memiliki mata yang juling sedikit. Apabila mendengar sembah Seri Nara Diraja, dalam masa yang singkat, dijatuhkan talak oleh baginda lalu dihantar ke rumah Paduka Raja, diberi belanja dan disuruh berkahwin dengan Seri Nara Diraja.

Bahagian 18

Bahasa Melayu Klasik: Maka kata segala anak buah Seri Nara Diraja, “Bagaimana maka datuk hendak beristeri muda, kerana datuk sudah tua, dan bulu mata dengan bulu kening sudah bertemu?”

Maka kata Seri Nara Diraja, “Di mana kamu sekalian tahu? Jikalau demikian siasialah cula dibeli oleh bapaku sekali emas di benua Keling itu.”

Bahasa Melayu Standard: Lalu, semua anak buah Seri Nara Diraja berkata, “Bagaimanakah datuk hendak beristeri muda sedangkan datuk sudah tua, dan bulu mata dengan bulu kening sudah bertemu?”

Lalu Seri Nara Diraja berkata, “Di mana kamu semua tahu? Jika begitu, sia-sia sahaja azimat yang dibeli oleh bapaku dengan harga sekati emas daripada benua Keling itu?”

Bahagian 19

Bahasa Melayu Klasik: Dan telah sudah lepas idah, maka Seri Nara Diraja pun bernikah dengan Tun Kudu. Maka menjadi muafakatlah Seri Nara Diraja dengan Paduka Raja, menjadi berkasih-kasihan seperti saudara sejalan jadi.

Maka sembah Seri Nara Diraja pada Sultan Muzaffar Syah, “Tuanku, baiklah Paduka Raja dijadikan bendahara, kerana ia sedia anak bendahara.”

Maka titah baginda, “Baiklah.”

Maka Paduka Raja pun dijadikan bendahara.

Bahasa Melayu Standard: Selepas habis idah Seri Nara Diraja berkahwin dengan Tun Kudu dan hubungan Seri Nara Diraja dan Paduka Raja semakin utuh dan umpama saudara rapat. Seri Nara memberitahu Sultan Muzaffar Syah supaya melantik Paduka Raja sebagai bendahara kerana kedudukannya berketurunan bendahara.

Lalu jawab baginda, “Baiklah.”

Lalu Paduka Raja dilantik menjadi Bendahara.

Bahagian 20

Bahasa Melayu Klasik: Syahadan, Bendahara Paduka Raja itulah yang dikatakan orang bijaksana, kerana pada zaman itu tiga buah negeri yang sama besarnya: pertama, Majapahit; kedua, Pasai; ketiga, Melaka. Di dalam negeri tiga buah itu, ada tiga orang yang bijaksana; di Majapahit, Patih Aria Gajah Muda; dan di Pasai, Orang Kaya Kanayan; dan di Melaka, Bendahara Paduka Raja; dan Seri Nara Diraja menjadi penghulu bendahari.

Bahasa Melayu Standard: Setelah itu, Paduka Raja dianggap seorang yang bijaksana pada zamannya kerana sebaris dengan tiga buah kerajaan besar seperti yang pertama Majapahit, kedua Pasai, ketiga Melaka. Di ketiga wilayah itu terdapat tokoh yang terkenal dengan kebijaksanaan seperti di Majapahit terdapat Patih Aria Gjah Mada, di Pasai Orang Kaya Kenayan, dan di Melaka ada Bendahara Paduka Raja dan Seri Nara Diraja yang dilantik menjadi penghulu bendahari.

Bahagian 21

Bahasa Melayu Klasik: Hatta, berapa lamanya maka datang pula orang Siam menyerang Melaka; Awi Dicu nama panglimanya. Maka kedengaran khabarnya ke Melaka; maka dipersembahkan orang kepada Sultan. Maka baginda pun menitahkan Bendahara Paduka Raja berlengkap akan mengeluari orang Siam. Seri Bija Diraja dan segala hulubalang sekaliannya dititahkan baginda mengiringkan Bendahara Paduka Raja itu. Adapun Seri Bija Diraja itu sedia asal Melayu, Tun Hamzah namanya, asalnya daripada Muntah Lembu; ialah dipanggil orang Datuk Bongkok. Apabila berjalan atau duduk, bongkok ia. Oleh sebab sangat gagah berani ia menjadi hulubalang besar, duduk di atas segala hulubalang. Telah sudah lengkap, maka Bendahara Paduka Raja pun pergilah mengeluari Siam itu, bersama-sama dengan Seri Bija Diraja, dengan segala hulubalang banyak. Maka orang Siam pun hampir ke Batu Pahat.

Bahasa Melayu Standard: Tidak beberapa lama kemudian, orang Siam datang menyerang Melaka. Panglimanya bernama Awi Dicu. Setelah mendengar khabar mereka akan ke Melaka, berita tersebut dipersembahkan kepada sultan. Baginda menitahkan Bendahara Paduka Raja membuat persediaan menentang orang Siam. Seri Bija Diraja dan semua hulubalang dititahkan oleh baginda untuk mengiring Bendahara Paduka Raja. Seri Bija Diraja berketurunan/berbangsa Melayu, namanya ialah Tun Hamzah, berasal dari Muntah Lembu ; beliau digelar Datuk Bongkok. Apabila berjalan atau duduk, beliau /dia bongkok. Oleh sebab gagah berani, beliau/ dia menjadi ketua hulubalang, berada pada kedudukan tertinggi dalam kalangan hulubalang. Apabila sudah bersedia, Bendahara Paduka Raja pergi menentang orang Siam bersama-sama Seri Bija Diraja dan semua hulubalang. Orang Siam telah hampir ke Batu Pahat.

Bahagian 22

Bahasa Melayu Klasik: Maka ada seorang anak Seri Bija Diraja, Tun Umar namanya, terlalu berani, kelakuannya gila-gila bahasa. Maka disuruhkan oleh Bendahara Paduka Raja suluh perahu Siam itu. Maka Tun Umar pun pergilah dengan sebuah perahunya olang-oleng. Telah bertemu dengan perahu Siam yang banyak itu, maka dilanggarnya sekali, dua tiga buah perahu Siam alah, lalu ia terus ke sebelah; maka ia berbalik, dilanggarnya pula yang lain, itu pun dua tiga buah perahu Siam alah. Maka Tun Umar pun kembalilah. Maka orang Siam terlalu hairan melihat kelakuan Tun Umar itu. Telah hari malam, maka Awi Dicu pun datanglah. Maka oleh Bendahara Paduka Raja segala pohon kayu bakau dan nyirih dan tumpu api-api itu sekaliannya disuruhnya tambati puntung api. Telah dipandang oleh orang Siam api tiada terbilang lagi banyaknya, maka kata hulubalang Siam, “Terlalu banyak kelengkapan perahu Melaka ini, tiada terbilang lagi. Jikalau ia datang apa hal kita? Sedang sebuah perahunya tadi lagi tiada terlawan oleh kita.”

Bahasa Melayu Standard: Kemudian terdapat seorang anak Seri Bija Diraja, Tun Umar namanya, sungguh amat berani, tingkah lakunya tidak berfikiran panjang (tidak malu, cepat marah, pemberani). Lalu disuruh oleh Bendahara Paduka Raja menyiasat perahu Siam itu. Kemudian Tun Umar pun pergilah dengan sebuah perahunya terumbang-ambing. Selepas bertemu dengan perahu Siam yang banyak itu, kemudian dilanggarnya sekali, dua tiga perahu Siam kalah, lalu dia terus ke sebelah; kemudian dia kembali semula, dilanggar lagi perahu yang lain, itu pun dua tiga buah perahu Siam kalah. Lalu Tun Umar pun kembalilah. Kemudian orang Siam sungguh hairan melihat tingkah laku Tun Umar itu. Setelah hari malam, Awi Dicu pun sampailah. Lalu oleh Bendahara Paduka Raja semua pokok kayu bakau dan nyirih serta tumpu api-api itu sekaliannya disuruh ikat dengan puntung api. Setelah dipandang oleh orang Siam api tidak terkira lagi banyaknya, lalu kata hulubalang Siam, “Terlalu banyak kelengkapan perahu Melaka ini, tidak terkira lagi. Andai kata mereka datang apakah nasib kita? Sedangkan sebuah perahunya tadi lagi tidak terlawan oleh kita.”

Bahagian 23

Bahasa Melayu Klasik: Maka kata Awi Dicu, “Benarlah seperti kata kamu itu; marilah kita kembali sementara belum siang ini.”

Maka segala orang Siam pun kembalilah.

Bahasa Melayu Standard: Awi Dicu menjawab, “Benar kata kamu, marilah kita pulang sementara hari belum siang.” Lalu semua orang Siam pulang.

Bahagian 24

Bahasa Melayu Klasik: Adapun perigi di Batu Pahat itu, orang Siamlah membuat dia. Maka diikut oleh Bendahara Paduka Raja sampai ke Singapura. Maka bendahara pun kembali ke Melaka menghadap Sultan Muzaffar Syah. Maka segala perihal ehwal itu sekaliannya dipersembahkan oleh bendahara Ke Bawah Duli Sultan. Maka baginda pun terlalu suka; maka baginda pun memberi persalin akan Bendahara Paduka Raja daripada pakaian yang mulia-mulia, dengan segala hulubalang yang pergi bersama-sama itu semuanya dianugerahi baginda persalin masing-masing pada kadarnya.

Bahasa Melayu Standard: Terdapat perigi di Batu Pahat telah dibuat oleh orang Siam. Diikut Bendahara Paduka Raja sampai ke Singapura. Lalu Bendahara pun kembali ke Melaka menghadap Sultan Muzaffar Syah. Seterusnya, semua perihal ehwal dipersembahkan oleh Bendahara kepada Ke Bawah Duli Sultan. Baginda sangat suka lalu memberi persalinan kepada Bendahara Paduka Raja iaitu pakaian yang baik-baik dan semua hulubalang yang bersama-sama turut dianugerahi baginda persalinan yang sepadan.

Bahagian 25

Bahasa Melayu Klasik: Adapun segala orang Siam yang kembali itu, telah ia sampai ke benua Siam, maka Awi Dicu pun masuk menghadap Paduka Bubunnya. Maka Paduka Bubunnya pun terlalu marah; maka ia sendiri hendak pergi menyerang Melaka itu. Maka ada seorang anak Paduka Bubunnya, Cau Pandan namanya. Maka ialah bercakap Ke Bawah Duli Paduka Bubunnya hendak menyerang Melaka, sembahnya “Duli Pra Cau, lengkapi patik, patiklah mengalahkan Melaka itu.”

Bahasa Melayu Standard: Selanjutnya, semua orang Siam telah sampai ke Benua Siam, lalu Awi Dicu pun menghadap Paduka Bubunnya. Paduka Bubunnya sangat marah; lantas dia sendiri hendak pergi menyerang Melaka. Selain itu, ada seorang anak Paduka Bubunnya yang bernama Cau Pandan. Dia berkata kepada Ke Bawah Duli Paduka Bubunnya yang hendak menyerang Melaka, sembahnya “Duli Pra Cau, lengkapi patik, patik akan mengalahkan Melaka.

Bahagian 26

Bahasa Melayu Klasik: Maka Paduka Bubunnya pun terlalu suka mendengar sembah Cau Pandan itu. Maka baginda pun menyuruh berlengkap kepada Pra Kelong delapan ratus sum, lain perahu kecilkecil tiada terbilang lagi, sekadar menantikan musim juga lagi.

Bahasa Melayu Standard: Paduka Bubunnya berasa sangat gembira mendengar kata-kata Cau Pandan. Baginda mengarahkan Pra Kelong bersiap sedia dengan lapan ratus kapal besar dan seberapa banyak perahu kecil, sementara menunggu masa.

Bahagian 27

Bahasa Melayu Klasik: Maka kedengaranlah ke Melaka, Cau Pandan, anak Bubunnya, akan dititahkan menyerang Melaka. Maka ada seorang hamba Allah diam di Melaka, bangsanya Arab, Sidi Arab namanya disebut orang. Maka tuan itu senantiasa bermain panah lasykar, seperti dewal orang berzikir. Barang ke mana tuan itu pergi, panah itu dibawanya. Maka tatkala itu Tuan Sidi Arab itu pun ada menghadap Sultan Muzaffar Syah. Telah tuan itu mendengar khabar Cau Pandan akan datang ke Melaka itu, maka tuan itu pun berdiri di hadapan baginda. Maka dihalakannya panahnya itu ke benua Siam. Maka kata Tuan Sidi Arab, sambil menarik panahnya itu, “Mati engkau, Cau Padan.”

Bahasa Melayu Standard: Kedengaran hingga ke Melaka bahawa Cau Pandan dan anak Bubunnya, telah dititahkan menyerang Melaka. Ada seorang hamba Allah yang tinggal di Melaka, berbangsa Arab, orang memanggilnya dengan nama Sidi Arab. Sidi Arab sentiasa bermain panah lasykar seperti lagak orang berzikir. Ke mana sahaja dia pergi, panah itu akan dibawa olehnya. Tuan Sidi Arab telah menghadap Sultan Muzaffar Syah. Dia mendapat berita bahawa Cau Pandan akan datang ke Melaka, Sidi Arab berdiri di hadapan baginda lalu panahnya itu dihalakan ke benua Siam. Sambil menarik panahnya itu, Tuan Sidi Arab berkata, “matilah kau, Cau Pandan.”

Bahagian 28

Bahasa Melayu Klasik: Maka Sultan Muzaffar Syah pun tersenyum; maka titah baginda pada Tuan Sidi Arab itu, “Jikalau sungguh mati Cau Pandan, sungguhlah tuan keramat.”

Bahasa Melayu Standard: Sultan Muzaffar Syah tersenyum lalu bertitah kepada Tuan Sidi Arab,’ Jikalau benar Cau Pandan mati, benarlah tuan orang yang mulia.”

Bahagian 29

Bahasa Melayu Klasik: Adapun Cau Pandan itu, lagi di benua Siam, maka berasa kepada dadanya seperti kena panah, maka Cau Pandan pun sakit muntahkan darah lalu mati. Maka tidaklah jadi Siam menyerang Melaka, sebab mati Cau Pandan itu. Maka itulah diperbuatkan orang nyanyi:

Cau Pandan anak Bubunnya,

Hendak menyerang ke Melaka;

Ada cincin berisi bunga,

Bunga berladung si air mata.

Bahasa Melayu Standard: Cau Pandan yang berada di Benua Siam, dia berasa dadanya seperti terkena panah, Cau Pandan pun sakit memuntahkan darah lalu mati. Siam tidak jadi menyerang Melaka kerana kematian Cau Pandan. Lalu diperbuat orang nyanyi:

Cau Pandan anak Bubunnya,

Hendak menyerang ke Melaka;

Ada cincin berisi bunga,

Bunga berladung si air mata.

Bahagian 30

Bahasa Melayu Klasik: Syahadan, maka kedengaran di Melaka bahawa Cau Pandan sudah mati, sakitnya muntahkan darah, dadanya seperti kena panah. Telah Sultan Muzaffar Syah mendengar khabar itu, maka titah baginda, “Sungguhlah Tuan Sidi Arab ini hamba Allah keramat.”

Maka beberapa puji baginda akan Tuan Sidi Arab itu dan dianugerahi baginda dengan sepertinya.

Bahasa Melayu Standard: Seterusnya, Melaka menerima perkhabaran bahawa Cau Pandan telah mati, sakitnya muntahkan darah, dadanya seperti terkena panah. Apabila Sultan Muzaffar Syah mendengar khabar itu, lalu baginda bertitah “ Benarlah Tuan Sidi Arab ini hamba Allah yang hebat/luar biasa”. Banyak pujian baginda berikan kepada Tuan Sidi Arab itu dan dianugerahi baginda dengan hadiah yang selayaknya.

Bahagian 31

Bahasa Melayu Klasik: Setelah empat puluh dua tahun lamanya Sultan Muzaffar Syah di atas kerajaan, maka baginda pun mangkatlah. Maka anakanda baginda yang bernama Raja Abdullah itulah menggantikan kerajaan ayahanda baginda, gelar baginda di atas kerajaan, Sultan Mansur Syah, umur baginda tatkala naik raja itu dua puluh tujuh tahun. Dan baginda beristerikan anak Seri Nara Diraja yang bernama Tun Patih Nur Pualam; dan ada beranak dengan gundik baginda seorang perempuan bernama Puteri Bakal. Adapun Sultan Mansur Syah itu terlalu baik parasnya, serta dengan adilnya lagi pemurah; seorang pun raja-raja di dalam alam ini tiada sepertinya pada zaman itu.

Bahasa Melayu Standard: Selama empat puluh dua tahun Sultan Muzaffar Syah memerintah kerajaan kemudian baginda mangkat. Anakanda baginda/Sultan Muzaffar Syah yang bernama Raja Abdullah telah menggantikan ayahanda baginda. Gelaran baginda semasa memerintah ialah Sultan Mansur Syah. Baginda berumur dua puluh tujuh tahun semasa menaiki takhta. Baginda telah beristerikan anak Seri Nara Diraja yang bernama Tun Patih Nur Pualam. Sultan Mansur Syah juga memiliki seorang anak perempuan bernama Puteri Bakal yang dilahirkan oleh gundiknya. Sultan Mansur Syah itu memiliki rupa paras yang sangat tampan, bersifat adil dan pemurah. Tiada seorang pemerintah-pemerintah yang sepertinya di alam ini.

Sumber: Burung Terbang Dipipiskan Lada dalam antologi Sejarah Rindu, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Tidak

Tidak 后方必须接 形容词 (kata adjektif) 或动词 (kata kerja)。
Tidak

以下的句子是错误的:

Abang saya tidak juruselam.

该句应改成:

Abang saya bukan juruselam.

译:「我哥哥不是潜水员。」

以下的句子是错误的:

Dia bukan menyedari kepentingan menabung.

该句应改成:

Dia tidak menyedari kepentingan menabung.

译:「他/她没有意识到储蓄的重要性。」

Prinsip Perimbangan Kata

介词(kata sendi nama)Dari 和 Ke 可以与重复的同字搭配,显出 “每…”、 “不时” 的含义。若其中一字附上前缀 se–,则另一字也得附上前缀 se–

Prinsip perimbangan kata

以下的句子是错误的,原因是违反了 Prinsip Perimbangan Kata:

Kemerosotan ekonomi negara Eropah tersebut bertambah teruk dari masa ke semasa.

Kemerosotan ekonomi negara Eropah tersebut bertambah teruk dari semasa ke masa.

要么两者都附上前缀 se-,要么两者都保持不变。因此,该句可改成:

Kemerosotan ekonomi negara Eropah tersebut bertambah teruk dari semasa ke semasa.

Kemerosotan ekonomi negara Eropah tersebut bertambah teruk dari masa ke masa.

译:「该欧洲国家的经济衰退不时加剧。」

Latihan Mendengar BM: Raja Bersiong

Arahan: Sila tekan video di bawah dan dengar rakamannya dengan teliti. Soalan-soalan akan diperlihatkan sebelum maklumat atau petikan diperdengarkan. Petikan tersebut akan diperdengarkan sebanyak dua kali. Anda dikehendaki mendengar rakaman tersebut dengan teliti dan menjawab soalan-soalan yang diberikan.

Rakaman (Youtube)

Rakaman Latihan Mendengar BM (Cerita: Raja Bersiong) Youtube

Soalan

 1. Manakah latar tempat kisah ini?
 2. Nyatakan satu kata ganda berimbuhan yang terdapat dalam rakaman audio.
 3. Apakah yang terjadi kepada sayur bayam Raja Bersiong sehingga baginda berkenan?
 4. Apakah maksud kedua-dua istilah bahasa istana ‘bertitah’ dan ‘santapan’?
 5. Apakah perasaan tukang masak ketika disiasat oleh Raja Bersiong?
 6. Yang manakah paling hampir sama masksud dengan perkataan ‘kezaliman’? (keseksaan / kebengisan / kepayahan / keuzuran)
 7. Antara haiwan berikut, yang manakah menyerupai gigi Raja Bersiong? (gajah / anjing / jerung / kelawar)
 8. Yang manakah deskripsi paling tepat untuk Raja Bersiong sebagai seorang pemerintah? (diktator yang kejam / pemimpin yang mengawal diri / pemerintah yang pengasih / ketua yang berperikemanusiaan)
 9. Nyatakan sebab para pembesar berhimpun secara serta-merta.
 10. Kesudahannya, apakah nasib Raja Bersiong?

Skrip

Klik sini untuk melihat skrip Raja Bersiong

Ada kisah berkenaan dengan negeri Kedah lama yang diperintah oleh Raja Bersiong. Menurut kisah itu, baginda memiliki rupa yang garang dan ditakuti rakyatnya. Setiap kemahuan dan keinginan Raja Bersiong mesti dipenuhi sehingga tiada sesiapa pun yang berani membantah hasrat baginda.

Pada suatu hari, Raja Bersiong yang kelaparan bertitah kepada tukang masaknya, “Cepatlah sediakan santapan untuk beta.”

Tukang masak pun menyediakan sayur dengan gopoh-gapah. Tiba-tiba dia terhiris jarinya sehingga beberapa titik darah menitis ke dalam sayur bayam.

Selepas sayur itu dihidangkan, Raja Bersiong pun bertitah, “Beta tidak pernah santap sayur bayam seenak ini!” Baginda memerintah tukang masak untuk menjelaskan sebab sayurnya sedap nian.

Kendatipun tukang masak amat gelisah. Dia pun terpaksa menceritakan kejadian yang berlaku di dapur kepada Raja Bersiong. “Sebenarnya, sayur bayam tuanku bercampur dengan darah patik,” kata tukang masak dengan suara yang tergagap-gagap.

Sejak itu, Raja Bersiong terus menggemari dan mengidamkan perisa darah manusia. Tiap-tiap hari, ada sahaja orang dibunuh untuk mendapatkan darah mereka.

Tabiat itu tidak dapat ditinggalkan oleh Raja Bersiong sehingga baginda sanggup membunuh rakyat jelata untuk memenuhi hasratnya.

Dengan berlalunya masa, gigi baginda menjadi panjang seperti siung.

Pada suatu hari, pembesar-pembesar istana bersidang.

Para pembesar berganding bahu untuk membuat rancangan tindakan yang patut diambil agar rakyat tidak hidup dalam ketakutan dan kezaliman lagi.

Seterusnya, mereka mengajak rakyat sama-sama menyerang istana dengan penuh semangat.

Ketika Raja Bersiong mendapati rakyatnya telah memberontak, baginda tidak berani pulang ke istana dan membuat keputusan untuk melarikan diri ke dalam hutan.

Jawapan

Klik sini untuk melihat jawapan
 1. Latar tempat kisah ini ialah negeri Kedah (lama).
 2. tergagap-gagap
 3. Tukang masak terhiris jarinya sehingga beberapa titik darah menitis ke dalam sayur bayam.
 4. Maksud ‘bertitah’ ialah berkata. Maksud ‘santapan’ ialah makanan.
 5. Tukang masak berasa amat gelisah ketika disiasat oleh Raja Bersiong.
 6. kebengisan
 7. kelawar
 8. diktator yang kejam
 9. Para pembesar berhimpun untuk membuat rancangan tindakan yang patut diambil agar rakyat tidak hidup dalam ketakutan dan kezaliman lagi.
 10. Raja Bersiong melarikan diri ke dalam hutan dan kemudiannya memperisteri seorang gadis tempatan, lalu memulakan kehidupannya semula di sebuah kampung pedalaman.

Nota kaki

Latihan ini sesuai untuk sekalian penutur bahasa Melayu, khususnya pelajar yang hendak menghadapi peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Bahasa Melayu Kertas 4 (1103/4 Kemahiran Mendengar).

PENJAJA vs PENJAJAH

Penjaja 为「小贩 」;
Penjajah 则是「殖民者」。
Penjaja vs Penjajah

Penjaja 和 Penjajah 都是附上词缀 (imbuhan) peN- 组成的词汇,前者缘自 jaja,后者缘自 jajah。

Penjaja 是「小贩」的意思。

Penjaja itu menjalankan perniagaannya di gerai tepi jalan.

译:「小贩在路边摊上做生意。」

Penjajah 则是「殖民者」。

Dasar-dasar penjajah pada zaman dahulu masih dirasai oleh rakyat dewasa ini.

译:「过去的殖民政策至今仍为人们所感受。」

PEDALAMAN vs PENDALAMAN

Pedalaman 为「内陆地区」;
Pendalaman 则是「加深(的过程)」。
pedalaman pendalaman
Pedalaman vs Pendalaman

Pedalaman 与 Pendalaman 都是由 dalam 一字各附上词缀 (imbuhan) pe-…-anpeN-…-an 组成的词汇。

前者的 Pedalaman 是「内陆」的意思。

Kawasan pedalaman di Pahang akan dilengkapi dengan jalan raya.

译:「彭亨的内陆地区将会兴建公路。」

Pendalaman 则是「加深」,为名词 (kata nama)。

Untuk mengelakkan berlakunya banjir sekali lagi, kerajaan akan melakukan pendalaman dasar sungai itu.

译:「为了避免再次发生水灾,政府将会进行河床加深工程。」

UASA 国语考试格式(2023年尾更新)

UASA 国语考试格式(2023年尾更新)

小六学年末测验(Ujian Akhir Sesi Akademik,简称“UASA”)是马来西亚教育部,为了辅足校本评估(Pentaksiran Berasaskan Sekolah,简称“PBS”)与课堂评估(Pentaksiran Bilik Darjah,简称“PBD”)所实施的新项考试。

UASA 的马来文科试卷 (011 号) 有四项部分,试卷时间为1小时15分钟。第一至三部分各占10分,而第四部分则为20分,试卷总分为50分。

BAHAGIAN A(选择题:10%)

Bahagian A 的是选择题。前半段(大约3至5题)测的是国语的种种语法概念,例如近义词、句型、熟语等。后半段(大约5至7题)则是理解题 (pemahaman petikan)。

BAHAGIAN B (参杂型题目:10%)

Bahagian B 则有参杂型、混合式的题型,可包括填充题、是非题,问答题等。该题目的内容是有语法元素和理解元素的问题(大约3至5题)和1项开放式的思辨题目 (respons kritis dan kreatif)。

BAHAGIAN C(段落写作:10%)

Bahagian C 是段落写作 (penulisan perenggan) 的部分。

BAHAGIAN D(文章写作:20%)

Bahagian D 是文章写作 (penulisan karangan) 的部分。

UASA 辅足 PBD 和 PBS

校方根据学生的 UASA 成绩和 PBD、PBS 的表现而进行全面型的考核,以决定学生对某科目内容的掌握程度(tahap penguasaan)。掌握程度被分为六级:TP1(尚未掌握)、TP2(有待改进)、TP3(基本掌握)、TP4(满意)、TP5(良好)、TP6(优良)。

马来文科不及格,怎么办?

华文小学(和淡米尔小学)的学生,若在国语评估中获取一级、二级或三级的标准程度,必参加马来语能力验证测试(Ujian Pengesanan Literasi Bahasa Melayu,简称“UPLBM”)以决定能否直升中一班。

达到国文程度四级、五级、六级的考试则不必参与 UPLBM 测试,可直接升至中一。

SPM 马来语考试格式(2024年更新)

SPM 马来语考试格式(2024年更新)

KERTAS 1 (写作:100%)

Kertas 1 的写作测试有两部分:材料短篇作文和命题长篇作文。试卷时间为2小时,满分为100分。

Kertas 1 Bahagian A 部分(30分)为材料作文。考生将根据所给予的材料(如报章摘录、饼图、流程图、海报、电子邮件、照片、诗歌等)和要求写一短篇作文,字数150与200之间。题目所要求的作文格式可以是普通作文、公函、私函、电子邮件等。

Kertas 1 Bahagian B 部分(70分)为命题作文。考生将由4项题目中选1题书写一篇长篇作文。

KERTAS 2 (语法、阅读、理解、文学:100%)

Kertas 2 有三部分:语法、文学、摘要,试卷总共有9大题。试卷时间为2小时30分钟,满分为100分。

Kertas 2 的 Bahagian A 部分(35分)为语法测试,有5大题。

第一大题为词法 (morfologi) 的题目,凡是有关字词的构造、形成、分类的语法概念都有可能在此大题内出现,例如名词 (kata nama)、动词 (kata kerja)、形容词 (kata adjektif)、合成词 (kata majmuk)、重叠词 (kata ganda)、功能词 (kata tugas) 等。

第二大题为句法 (sintaksis) 的题目,与句型、句子构造的语法知识有关。

第三大题为修改语病,病句可能不符合语法规律 (kesalahan tatabahasa),亦可能是拼写方面错误的问题 (kesalahan ejaan)。

第四大题为古代文翻译,考的是课内中四或中五所学过的传统故事。考生必须从该故事中的一则段落,从文言文 (bahasa Melayu klasik) 翻译成白话文 (bahasa Melayu standard)。

第五大题为熟语 (peribahasa) 部分。

Kertas 2 的 Bahagian B 部分(35分)为文学测试,有3大题(即第六至第八大题)。

第六大题为课外文章材料,考生必须根据所给予的若干材料,并回答其小题(一般的题目是提供注释、比较材料内容、表明自己的立场)。

第七大题为文学作品。考生从给予的课内和课外的文学材料(可包括诗歌、故事、戏剧),回答若干小题目。

第八大题是小说,有两项小题。一项小题是根据某本小说的摘录段落回答问题,考的是理解能力。另项小题是根据考生自己课内所阅读的小说,书写一篇批判性评价。

Kertas 2 的Bahagian C 部分(30分)为摘要部分 (rumusan),有1大题(即第九大题)。考生将根据所给的材料(可包括文章和另外一种格式的材料,如诗歌、示意图、照片等),摘录要点,并书写一篇不超过120字的概括。

KERTAS 3 (口语:70%)

Kertas 3 的口语考试有两部分:个人口试和小组口试。试卷满分为70分。

Kertas 3 Bahagian A 部分(40分)为个人口试。考生将给予话题材料,与考官进行一场“一对一”的对话和问答。环节大约3分钟至5分钟。

Kertas 3 Bahagian B 部分(30分)为小组口试,以论坛的形式进行。各小组将由3至5名考生组成,将根据考官给予的课题进行一场会谈。整场会谈12分钟至15分钟。

KERTAS 4 (听力:30%)

Kertas 4是听力考试。考官将播放听力材料,包含4至6篇文章,整篇试卷将有20至25题目。考生必须仔细理解听力材料,并回答考卷上的问题。每一篇文章所需要回答的问题数量并不相同。试卷时间为30分钟,满分为30分。

担心你听写能力欠佳?《国文糕》平台上有免费的马来文听力测试,不妨搓一搓!

Latihan Mendengar: Gelombang Haba

Latihan Mendengar: Harimau Kumbang dan Nyamuk

SPM Bahasa Melayu 马来文考试格式

UPLBM 考试(2023年尾更新)

UPLBM 考试(2023年尾更新)

何谓UPLBM

在2021年头,马来西亚教育局废除了多年主宰小学生升学门径的小六评估考试(Ujian Pencapaian Sekolah Rendah,简称“UPSR”)制度,而实施了崭新的新格式学年末测验(Ujian Akhir Sesi Akademik,简称“UASA”)。华文小学(和淡米尔小学)的学生,若在UASA的国语评估中获取一级、二级或三级的标准程度,必参加于2022年颁布的马来语能力验证测试(Ujian Pengesanan Literasi Bahasa Melayu,简称“UPLBM”)以决定能否直升中一班。

达到国文程度四级、五级、六级的考试则不必参与 UPLBM 测试,可直接升至中一。

这与旧制度有何差异?

从前,每位小学生在六年级学期结束前都必须参加全国统一化之UPSR考试,马来语科目被分为两张试卷,国语书写(Penulisan)和国语理解(Pemahaman)。若考生在中其中一张试卷考得不及格(分数为40分以下),考生下一年将会被编入预备班(Kelas Peralihan,熟称“remove class”)而无法直接升至中一。

当时,如果学生在马来语的 UPSR 考验不合格,该学生的学校可依据四年级至六年级的校内成绩,推荐该学生直升中一。

UPLBM 试卷是什么样的格式?

针对UPLBM 的格式,教育局并无透露许多信息。但根据《星洲日报》的一篇报章(外部链接),UPLBM 试卷有四项部分。总共答卷时间是1小时15分钟。

第一部分占有若干选择题。前半段测的是国语的种种语法概念,例如近义词、句型、熟语等。后半段则是理解题。

第二部分是参杂型格式,题型可包括填充题、是非题,问答题等。

第三部分是看图造句。

第四部分是作文部分,从若干题目中选择一道来书写。

第一至三部分各占10分,而第四部分则为20分。UPLBM试卷总分为50分。必须要注意的是,由于 UPLBM 并无官方的格式方针,因此考生们必须持观望态度,勤力修炼语法能力以能够灵活面对五花八门的试卷格式和题目类型。

往年的 UPLBM 在何时举行?

往年 UPLBM 都在年头举行。2022年的 UPLBM 于二月中进行,而2023年的UPLBM则在三月进行。

在何地举行?

UPLBM 测试都是在考生的各自校地里举行。

UPLBM 考及格了然后?

如果考生在 UPLBM 测试考得及格分数,该考生则可升至中一。

UPLBM考不及格的话呢?

如果考生在 UPLBM 测试考得不合格,该考生必须就读预备班。