Kata Bantu

Kata bantu 即是「助动词」为马来语的功能词 (kata tugas) 之一,主要功能是为句子增添语态详情。

Kata bantu aspek 时态助动词

Kata bantu aspek (时态助动词) 表示行动在何时间情况下进行。

telah
akan
sudah
baru
pernah
masih
belum
mula

Kata bantu ragam 情态助动词

Kata bantu ragam (情态助动词) 表达义务、必然、意志、允许、能力、可能。

hendak
mahu
harus
mesti
boleh
dapat
patut
mungkin
enggan