Imbuhan peR-

在马来文里,前缀 (imbuhan awalan) peR- 是其中能将形容词 (kata adjektif) 或动词 (kata kerja) 名词化的词缀之一。这词缀并不常见,且必须注意的是它和另外较常用的 imbuhan pe- 和 peN- 是不同词缀,因此不可混淆。

用途(一):表示从事某种动作或职业的人物

一来,imbuhan peR- 所形成的名词 (kata nama) 能表从事某种动作、职业的人。

Perburu itu meneperongi seekor serigala yang sedang meraung.

译:「猎人远见一只嚎叫的狼。」

Seorang pertapa bertafakur secara bersendirian dari awal subuh hingga ke pagi.

译:「一名隐士从黎明到早晨独自游思。」

Beliau berlaku sebagai perantara dalam perundingan antara kedua-dua syarikat itu.

译:「他/她在那两间公司的谈判中扮演中间人。」

用途(二):表示工具

二来,peR- 也能产生和基词相关的工具名词。

Kemenyan yang dimasukkan ke dalam perasap ini berbau harum apabila dibakar.

译:「放在扩香器中的香在燃烧时闻起来很香。」