Imbuhan pe-

前缀 (imbuhan awalan) pe- 有名词化的功能,将形容词 (kata adjektif)、动词 (kata kerja) 转成名词 (kata nama)。

Imbuhan pe-

用途:表示从事某种职位、进行某种工作、处于某种动态的人

Imbuhan pe- 产生的名词可表从事某种职位、进行某种工作或处于某种动态的人物。

pekedai (orang yang berkedai) 店主
pekebun (orang yang berkebun) 农人
petani (orang yang bertani) 农人
pedagang (orang yang berdagang) 商人
peniaga (orang yang berniaga) 商人
petinju (orang yang bertinju) 拳手
pesilat (orang yang bersilat) 武术师
pesakit (orang yang sakit) 病人