Imbuhan pasca-

Imbuhan pasca– 属于源自于梵语 (bahasa Sanskrit) 的外来词缀 (imbuhan pinjaman),带「」的含义。

前缀 pasca– 组成的词汇包括:

  • pascamerdeka (独立后)
  • pascamatang (过度成熟)
  • pascamati (死后)
  • pascasiswazah (研究生,硕士或博士)
  • pascamajlis (仪式后)
  • pascakolonial (殖民后)
  • pascamodernisme (后现代主义)
Imbuhan pasca–
Imbuhan pasca–