Imbuhan Akhiran

后缀 (imbuhan akhiran) 是置在字词后方的词缀。

Imbuhan Akhiran 后缀

Imbuhan -kanImbuhan -i 都可造祈使句和第一、二人称的被动句。