HEMAH vs HEMAT

Hemah 为「品德、举止」;
Hemat 则是「意见、看法」亦可指「节俭、节省」。
Hemah vs Hemat

Hemah 与 Hemat 是读音近似的词汇,前者的 Hemah 是「品德、举止」的意思。

Kami terkejut ketika mendengar dia memperadam, kerana sejak kecil dia selalu dikenali sebagai seorang cendekiawan yang berhemah tinggi dan bersih tutur katanya.

译:「听到他/她说出下流话,我们都很吃惊,因为他/她从小就以谨言慎行着称。」

反之,Hemat 有两种含义,其中倚着为「意思、看法」。

Pada hemat saya, imperialisme masih belum dibasmi pada era ini. Penjajahan masih berlaku secara tersirat dari segi ekonomi, kerana syarikat-syarikat gegasi milik negara besar dapat menguasai syarikat yang lebih kecil di kawasan yang sedang membangun.

译:「在我看来,帝国主义在这个时代还没有被消灭。 殖民化在经济方面仍然隐含地发生,因为强国的大型公司依然可以控制发展中国家的较小型公司。」

另外,Hemat 也能用于形容「节俭、节省」。

Akibat dia hidup berhemat tanpa belanja yang banyak, kakak saya dapat bersara awal. Hal ini dapat mengilustrasikan kepraktisan peribahasa sedikit-sedikit teku, lama-lama jadi bukit.

译:「由于她省吃俭用,花钱不多,姐姐得以提前退休。」