About Us

Selamat datang ke Kuih Bahasa! Bahasa Melayu ialah bahasa rasmi negara Malaysia, dan juga salah satu bahasa umum di Singapura. Oleh itu, bagi warganegara di negara tersebut, penguasaan bahasa Melayu adalah mustahak. Tidak dapat dinafikan, walaupun ramai yang sedar akan kepentingan mempelajari Bahasa Melayu, kemahiran berbahasa Melayu dalam kalangan generasi baharu masih kurang. Oleh itu Kuih Bahasa dilahirkan. Kuih Bahasa merupakan platform pembelajaran bahasa Melayu unik yang mencipta, menulis, dan menghasilkan media yang berkaitan dengan tatabahasa dan perbendaharaan kata bahasa Melayu.

中文版

欢迎来到《国文糕》!马来文是马来西亚国家官方语言和通用语言,也是新加坡的认定正式语文之一。因此对于该国的人民,掌握好马来文确实事关重大。无可否认,即使多人领悟马来语学习的极其重要性,当代马国新国华裔的马来语掌握能力依然欠奉。许多华裔的教育从小就赋予学习多语的期望,学习马来文则被视为一则无法逃避的恶梦般挑战。 《国文糕》在此背景幕下诞生。《国文糕》是独一无二的马来文趣味教学内容平台,致力于创作、撰写和制作有关马来文语法知识、词汇的媒体视频。

🔗 PAUTAN LAIN // OTHER LINKS // 其他链接:

官方网站:https://www.kuihbahasa.com

Instagram (中文版): https://www.instagram.com/kuihbahasa/

Instagram (English): https://www.instagram.com/kuihbahasa.eng/

Facebook: https://www.facebook.com/kuihbahasa/

Tiktok: https://www.tiktok.com/@kuihbahasa/